Автор коротко знайомить зі своїм життєвим та професійним шляхом пропонує звернути увагу на вихідну інфантильність і слабкість організму, як первинну причину всіх залежностей, а також на вторинну причину, як похідну слабкість організму від впливу будь-яких руйнівних впливів.

Акцентує на недостачі уваги і отримання любові у більшості людей, що провокує виникнення залежностей пропонує кожному мати хобі, як варіанту порятунку всіх людей. У книзі також розглядаються особисті роздуми над механізмами розвитку залежностей до алкоголю, тютюну та наркотиків.

Закликає враховувати можливість того, що кожна клітина мозку, а може бути і всі нервові клітини є приймально-передавальними станціями звязку кожної людини з Космосом, тобто фактично з самим БОГОМ, як на рівні усвідомлення ідей, так і на рівні інтуїції.

Пропонує ідеї:

1) поправки формули А. Ейнштейна взаємних залежностей маси і енергії в умовах «ЧОРНИХ дір»

2) розгляду «ЧОРНИХ дір» галактик як подібності реактивних двигунів для руху галактик у Космосі

3) можливості існування, крім протонів і нейтронів, з такою ж масою ще невідомої елементарної частинки, але з негативним зарядом

4) нової парадигми ВСЕСВІТУ, який «дихає» енергією і масою з наявністю кругообігу мас і енергій, як кругообіг крові в організмі людей з можливістю існування «АНТИВСЕСВІТУ», як «серця» ВСЕСВІТУ, яких у Космосі може бути не одне, можливо як центри перетину стрічок Мебіуса, куди і прагнуть галактики в своєму русі по ВСЕСВІТУ, замість парадигми «ВЕЛИКОГО ВИБУХУ» з хаотичним «розбіганням» галактик

5) взаємозалежностей простору і часу

6) нової функції ендогенного алкоголю мозкових клітин організму - на розгляд широкого кола читачів. Пропонує розглядати ВСЕСВІТ як PERPETUUM MOBILE, з постійним збільшенням як матерії, так і енергій, а ДУХ СВЯТИЙ розуміє як простір КОСМІЧНОГО РОЗУМУ, в якому все знаходиться і все відбувається. У звязку із занепадом демократії пропонує на розгляд громадськості новий варіант збільшення демократії, тому що вади демократії можуть компенсуватися тільки ще більшою демократією.

Нагадує про можливість тупиковості шляху посилення націоналізму, як українського, так і сіоністського, і закликає до розширення і зміцнення інтернаціоналізму. Рекомендує розглядати те, що відбувається в більш широкій рамці існування, що «очевидне не завжди справжнє».

Пропонує свої варіанти заходів боротьби з наркоманією та необхідність здійснення систематичних заходів профілактики залежностей у молоді через більш раннє освоєння ними військових спеціальностей в літній період. Прикладами молитов пропонує промовляти свої бажання як програмування збільшення позитиву кожного в своєму оточенні, що сумарно дасть збільшення позитиву як в країні, так і на планеті.